Home strelica Planovi strelica Prostorni Plan Republike Srbije
 
             
        PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE

kao strateški razvojni dokument za period do 2010. godine utvrđuje:
  • dugoročne osnove organizacije, korišćenja i uređenja prostora Republike Srbije;
  • pravce urbanizacije i osnovne kriterijume uređenja naselja;
  • planska načela i kriterijume korišćenja prirodnih resursa i zaštite životne sredine;
  • uslove za zaštitu i korišćenje područja od posebnog značaja;
  • koridore osnovnih infrastrukturnih sistema.
    Prostornim planom se prvenstveno usmerava i kontroliše organizacija i uređenje prostora Republike ali su u njemu sadržane i propozicije iz drugih oblasti razvoja (ekonomskog, socijalnog i dr.). Utoliko je Plan do određenog stepena integrativan. Razlog je u neodvojivosti raznih aspekata razvoja, što je naročito izraženo u delu o sprovođenju Prostornog plana.
    (Tekst je preuzet sa web site-a Ministarstva urbanizma i građevina Vlade Republike Srbije)


    
  Korišćenje poljoprivrednog zemljišta   Razmeštaj šuma  
 

    
  Staništa i uzgojni centri divljači   Izvorišta voda i vodoprivredna infrastruktura  


    
  Metali i nemetali   Energetski izvori  


    
  Energetska infrastruktura   Razmeštaj stanovništva  


    
  Mreža centara   Razmeštaj industrije  


    
  Pojasevi intenzivnog razvoja   Moguća područja uticaja makroregionalnih centara  


    
  Putna mreža   Železnička mreža  


    
  Telekomunikacije   Turizam  


    
  Zaštita životne sredine   Zaštita prirode i ekosistema  


    
  Zaštita nepokretnih kulturnih dobara      
       

 
             © 2006 JP Direkcija za urbanizam Kragujevac