Home strelica Planovi strelica Generalni Plan Kragujevca
 
 
        GENERALNI PLAN KRAGUJEVAC 2015

     Generalnim planom određuje se dugoročna projekcija razvoja i prostornog uređenja naselja.

Generalnim planom uređuju se i utvrđuju, naročito:

          1) građevinski reoni;
          2) namene površina koje su pretežno planirane u građevinskom reonu;
          3) pravci, koridori i kapaciteti za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu;
          4) zone ili celine za koje će se raditi urbanistički planovi i zone ili celine za koje generalni plan sadrži ista pravila građenja.
    

    Skupština Grada Kragujevca, na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS ”, br. 47/03) i člana 29. tačka 4. Statuta Grada Kragujevca (“Sl. list Grada Kragujevca”, br. 3/02) na sednici održanoj 25.02.2005 godine. donela je Generalni Plan Kragujevac 2015.

    Tekstualni prilog Generalnog plana može se preuzeti odavde.

    NAPOMENA: Odnos između kvaliteta i veličine grafičkih priloga je tako određen, da omogućava relativno brzo učitavanje (ili download-ovanje), a u isto vreme i solidan kvalitet slika, dovoljan za pregled globalne projekcije razvoja Grada Kragujevca.

    Svi grafički prilozi su u jpg formatu i veličine između 650 KB i 1 MB
.

     
Granice Generalnog plana


     
Prostorne i urbanističke celine


     
Namena površina


     
Javno građevinsko zemljište


     
Saobraćaj


     
Vodosnabdevanje, vodoregulacija i odvođenje otpadnih voda


     
Elektro instalacije


     
PTT veze i objekti


     
Toplifikacija i gasifikacija

     
Ekološka valorizacija prostora


     
Zaštita nepokretnih kulturnih dobara


     
Sprovođenje Generalnog plana
 
   
© JP 2006 Direkcija za urbanizam Kragujevac