Tutorial KomputerTutorial SoftwareTutorial Windows resep kulinerresep makananresep nusantara Home DesignLifeStylehairstyle
POČETNA - JP Direkcija za urbanizam Kragujevac
kertas thermal kertas struk kertas struk kasir berita nasional berita indonesia portal berita it konsultan it support paket isp code security komunitas it komunitas hacker pakar seo indonesia narasumber seminar master seo berita banten rakyat banten pendekar banten okezone jual mobil bekas toko online gratis xiaomi indonesia jual hp xiaomi distributor xiaomi

  

 

ГУП Крагујевац 2025
 
ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац је започела израду стратешког документа, који ће у наредних 10 година дефинисати његове нове правце одрживог развоја, као привредног, здравственог, образовног и културног средишта региона Шумадије и Западне Србије.
 
Приоритетна питања која ће бити разматрана приликом израде овог урбанистичког плана су :
 
  • Решавање актуелних питања везаних за даљи развоја друмске саобраћајне инфраструктуре града, путем ревидирања траса планираних за изградњу Северне и Јужне обилазницу, као и редефинисање односа према теми стационарни саобраћај и кружни токови
 
  • Ревидирање намене постојећих зона, које нису компатибилне са планираним инвестиционим развојем града Крагујевца 
 
  • Ревидирање стратегије изградње у градском центру, уз наглашавање потребе за УРБАНОМ ОБНОВОМ и новим правилима - инструментима урбане обнове, која ће проузроковати потребу за ревизијом постојеће планске документације
 
  • Ревидирања и унапређење садржаја у оквиру  зона заштићеног наслеђа и то :
 
1. Спомен-парк „Крагујевачки октобар
 ревидирање граница уз промену режима коришћења површина унутар зоне спомен парка 
 
2. Археолошки локалитет Тодорчево  
истраживање са ревидирањем граница заштите
    
  • Ревидирање и унапређење статуса коришћења постојећих рекреативних површина
 
  • Преиспитивање потреба за измештањем постојећих и увођењем нових система снабдевања града енергијом
 
  • Ревидирање стратегије развоја Градског и Реонских центара, уз  проверу потреба за повећањем површина за јавне намене, у циљу уравнотеженог распореда потребних површина за функционисање центара, у правцу стратешког опредељења ка полицентричном развоју града Крагујевца
Руководилац израде ГУП Крагујевац 2025
мр Александар Рудник Милановић дипл.инж.арх.